นโยบายคุกกี้ (Cookies)

1. คุกกี้ (Cookies) คือ อะไร

    “คุกกี้” คือ ข้อมูลที่มีการส่งไปยังระบบของท่านผ่านโปรแกรมการเข้าถึงเว็บไซต์ต่างๆ (Web browser) โดยเจ้าของโปรแกรมการเข้าถึงเว็บไซต์นั้น โดยเว็บไซต์ของ “บริษัท เนสโก้ กรุ๊ป จำกัด” ประกอบด้วย www.nescoproduct.com, www.nescooutlet.com, https://register.nescoproduct.com/index.php, www.nescogroupthailand.com และเมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของท่านแล้ว การเปิดใช้งานคุกกี้จะทำให้ท่านได้รับความสะดวกสบายในการใช้งานเว็บไซต์ต่างๆ ของ “บริษัท เนสโก้ กรุ๊ป จำกัด” มากยิ่งขึ้น เนื่องจากคุกกี้จะทำหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลการใช้งานและการตั้งค่าของท่านโดยอัตโนมัติ เช่น ข้อมูลการล็อกอิน รวมถึงเว็บไซต์ที่เข้าเยี่ยมทั้งก่อนและหลังของ “บริษัท เนสโก้ กรุ๊ป จำกัด”

2. บริษัท เนสโก้ กรุ๊ป จำกัด ใช้คุกกี้อย่างไรบ้าง

    เว็บไซต์ของ “บริษัท เนสโก้ กรุ๊ป จำกัด” ใช้คุกกี้ (cookies) หรือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กเพื่อช่วยให้สามารถพัฒนา หรือปรับปรุงแก้ไขเว็บไซต์ของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการในการใช้งานของท่านได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และสะดวกมากยิ่งขึ้น
เมื่อท่านได้ยอมรับคุกกี้ในการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ของ “บริษัท เนสโก้ กรุ๊ป จำกัด” แล้ว จะสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องในครั้งต่อไป โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ อุปกรณ์ของท่านจะยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติ ซึ่งหากท่านไม่ต้องการให้คุกกี้ทำการรวบรวมข้อมูล ท่านสามารถเลือกเปลี่ยนแปลงการตั้งค่ายอมรับที่ ส่วน “การตั้งค่า” ของแถบเครื่องมือบนอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ของท่านได้

3. การจัดการคุกกี้

    ท่านสามารถเลือกตั้งค่าคุกกี้ได้ โดย “การตั้งค่าคุกกี้” หรือ การตั้งค่าในอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ เช่น ห้ามการติดตั้งคุกกี้ลงบนอุปกรณ์ของท่าน ทั้งนี้การปิดการใช้งานคุกกี้ อาจส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้เว็บไซต์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 
Visitors: 143,561